Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 9/2023.

Službeni glasnik 9/2023.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 21. prosinca 2023.

SADRŽAJ:

 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Sali za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sali za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sali za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2023. godinu
 • Proračun Općine Sali za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sali za 2024. godinu
 • Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Sali za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u sportu na području Općine Sali za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sali za 2024. godinu
 • Socijalni program za 2024. godinu
 • Odluka o izradi VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sali
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Sali
 • Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti
 • Odluka o ukidanju statusa dijela nerazvrstane ceste
 • Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova u 2024. godini
 • Odluka o suglasnosti na prodaju nekretnine – Soline
 • Odluke o suglasnosti na prodaju nekretnine – Savar
 • Odluka o cijeni javne vodne usluge (prijevoz pitke vode)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Sali
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o reduciranju rada sustava javne rasvjete na području Općine Sali
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali
 • Odluka o suglasnosti i davanju jamstva za kratkoročno zaduživanje Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac

Dokument:

Službeni glasnik 9/2023.

Službeni glasnik 9/2023.

lokalnahrvatska.hr