Općina Sali > Savjetovanje s javnošću > Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Sali za 2024.

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Sali za 2024.

Kategorija Savjetovanje s javnošću,
Objavljeno 14. prosinca 2023.

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Sali za 2024. godinu i Projekciji proračuna za 2025. i 2026.

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Sali provodi savjetovanje za zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Sali za 2024. godinu i Projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Pozivamo zainteresiranu javnost da mišljenja, primjedbe i prijedloge na objavljeni prijedlog Proračuna i Projekcija dostave na mail adresu: [email protected]

najkasnije do 19. prosinca 2023. godine.

 

Proračun Općine Sali za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026.

lokalnahrvatska.hr