Općina Sali > Javna nabava > Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Kategorija Javna nabava,
Objavljeno 22. rujna 2023.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16 i 114/22) i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije “ br. 17/09, 21/09 i „Službeni glasnik Općine Sali“ broj 01/13 i 02/15) a sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17, 144/20), načelnik Općine Sali dana 16. siječnja 2023. godine donosi

PLAN NABAVE
OPĆINE SALI ZA 2023. GODINU

Dokument:
Plan nabave za 2023. godinu

lokalnahrvatska.hr