Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 7/2023.

Službeni glasnik 7/2023.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 30. lipnja 2023.

SADRŽAJ:

  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Sali
  • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sali
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o regulaciji prometa „Sali – Porat“
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Sali
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i ostalim pravima načelnika i zamjenika načelnika Općine Sali
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

 

Dokument:

Službeni glasnik 7/2023.

Službeni glasnik 7/2023.

lokalnahrvatska.hr