Općina Sali > Obavijesti > Odluka o odabiru programa i projekata od interesa za opće dobro za 2023.

Odluka o odabiru programa i projekata od interesa za opće dobro za 2023.

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 4. svibnja 2023.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali” broj 02/16 — pročišćeni tekst) i točke IV. Programa javnih potreba u kulturi Općine Sali za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Sali” broj 8/2022), općinski načelnik Općine Sali donosi

ODLUKU
o odabiru/odbijanju programa i projekata od interesa za opće dobro za 2023. godinu

Odluka o odabiru programa i projekata od interesa za opće dobro za 2023.

Odluka o odbijanju programa i projekata od interesa za opće dobro za 2023.

lokalnahrvatska.hr