Općina Sali > Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali > Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave Rekonstrukcija Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave Rekonstrukcija Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali

Kategorija Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali, Savjetovanje s javnošću,
Objavljeno 18. travnja 2023.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17, 144/20 i 30/23), naručitelj Općina Sali, Sali II 74/A, Sali, OIB 72285291723, za predmet nabave „Rekonstrukcija Hrvatske knjižnice i čekaonice Sali“, evidencijski broj nabave 02/2023-MV, stavio je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hvatske na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prijedlog Dokumentacije o nabavi u cjelosti, projektnu dokumentaciju i Troškovnik radova.

Prethodno savjetovanje objavljeno je 03.04.2023. godine i trajalo je do 09.04.2023. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja nisu zaprimljene primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 360-01/23-01/02
URBROJ: 2198/15-01-23-2
Sali, 18. travnja 2023.

 

Dokument:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave Rekonstrukcija Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali

lokalnahrvatska.hr