Općina Sali > Proračun Općine Sali > Proračun Općine Sali za 2023. godinu

Proračun Općine Sali za 2023. godinu

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 5. siječnja 2023.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009 i 21/09 i „Službeni glasnik Općine Sali“ broj 01/13, 02/15 i 02/16 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sali na 9. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Sali
za 2023.godinu

 

Dokumenti:

Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Sali za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Sali za 2023. godinu

Proračun Općine Sali za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025.

Proračun Općine Sali za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025.

lokalnahrvatska.hr