Općina Sali > Prostorni plan Općine Sali > Prijedlog izmjena i dopuna PP 2022.

Prijedlog izmjena i dopuna PP 2022.

Kategorija Prostorni plan Općine Sali,
Objavljeno 15. studenoga 2022.

Prostorni plana uređenja Općine Sali (“Službeni glasnik Zadarske županije” br.23/08, 10/12, 05/16 i „Službeni glasnik Opčine Sali” br.03/21) mijenja se temeljem Odluke o izradi izmjene i dopune PPUO Sali (“Službeni glasnik Općine Sali” br. 06/22). Izmjena i dopuna Plana obuhvaća tekstualni dio Plana. Kartografski prikazi Plan ne mijenjaju se.

Dokumenti:

Sažetak za javnost PP

Nacrt odluke i odredbe za provedbu

Nacrt odluke i odredbe za provedbu

Obrazloženje plana s prikazom izmjena i dopuna

Obrazloženje plana s prikazom izmjena i dopuna

Evidencija o izradi plana

 

 

lokalnahrvatska.hr