Općina Sali > Savjetovanje s javnošću > Savjetovanje s javnošću o Nacrtu strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

Kategorija Savjetovanje s javnošću,
Objavljeno 26. srpnja 2022.

Ministarstvo turizma i sporta poziva na savjetovanje s javnošću o Nacrtu strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine.

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine (Strategija) krovni je dugoročni akt strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske. Izrada strategije je i dio reformskih procesa predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Strategijom predviđeni razvoj održivog turizma u Republici Hrvatskoj ima za konačni cilj podizanje kvalitete života i rada lokalnog stanovništva, gospodarski i društveni napredak hrvatskog društva u cjelini. Strategija sadrži viziju razvoja turizma u Republici Hrvatskoj u smjeru održivosti, razvojne potrebe i potencijale koje treba ostvariti te donosi konkretna prioritetna područja za ostvarenje strateških ciljeva koji su definirani sukladno stavovima ključnih dionika uz uvažavanje globalnih trendova. Na temelju Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine izradit će se Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine koji će sadržavati operacionalizaciju prioritetnih područja kroz konkretne mjere.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.8.2022.

lokalnahrvatska.hr