Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.

Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 21. lipnja 2022.

Upravno vijeće dječjeg vrtića Orkulice i Povjerenstvo za upis u dječji vrtić poziva sve zainteresirane roditelje korisnike/ skrbnike da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić “Orkulice” za pedagošku godinu 2022./2023.

U pedagoškoj godini 2022./2023. u dječji vrtić primat će se djeca s navršene tri godine i djeca koja će do 1. travnja 2023. napuniti tri godine.

Dokumenti potrebni za upis:

UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA POTREBNO JE PRILOŽITI:

1. Presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta
2. Potvrdu poduzeća, ustanove, obrta roditelja/skrbnika o zaposlenju
3. OIB roditelja – fotokopija izvornika
4. Presliku osobne iskaznice roditelja ili skrbnika (bez slike)
5. Liječničko uvjerenje – o obavljenom sistematskom pregledu ne starije od 3 mjeseca (daje djetetov pedijatar) – izvornik
6. Presliku iskaznice cijepljenja
7. Za dijete s poteškoćama u razvoju potrebno je Rješenje centra za socijalnu skrb, nalazi, mišljenja, dijagnoze i sl.
7. Popunjeni upitnik o djetetu

I. Zahtjev i upitnik se preuzimaju na web stranici dječjeg vrtića “Orkulice” a predaju se u Dječji vrtić “Orkulice” najkasnije do 15. srpnja 2022.
II. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.
III. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću te na web stranici dječjeg vrtića “Orkulice” najkasnije do 15. kolovoza 2022.

Dječji vrtić “Orkulice“
Sali III 20
23281 Sali
[email protected]

 

Dokumenti:

Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za upise u dječji vrtić

Zahtjev za upis

lokalnahrvatska.hr