Općina Sali > javna rasprava > Izvješće o prethodnom savjetovanju – Sanacija odlagališta Dočić – II. faza

Izvješće o prethodnom savjetovanju – Sanacija odlagališta Dočić – II. faza

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 21. lipnja 2022.

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme javne nabave za predmet nabave „Radovi uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na području Općine Sali – II. faza“

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17), naručitelj Općina Sali, Sali II 74/A, Sali, OIB 72285291723, za predmet nabave „Radovi uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na području Općine Sali – II. faza“, evidencijski broj nabave 04/2022-MV, stavio je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hvatske na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prijedlog Dokumentacije o nabavi u cjelosti i Troškovnik radova.

Prethodno savjetovanje objavljeno je 03.06.2022. godine i trajalo je do 08.06.2022. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja nisu zaprimljene primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Načelnik
Zoran Morović

 

Dokument:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave Radovi uklanjanja otpada – II. faza

lokalnahrvatska.hr