Općina Sali > Obavijesti > Obavijest o privremenom otvaranju luke za javni promet

Obavijest o privremenom otvaranju luke za javni promet

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 1. lipnja 2022.

Ispostava lučke kapetanije u Salima, na zahtjev Županijske lučke uprave Zadar, a temeljem članka 56 Pomorskog zakonika (NN br. 181/04, 76/07, 146/0,61/11,56/13 i 17/19) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21) donosi:

RJEŠENJE

I. O privremenom otvaranju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Sali, tijekom izvođenja radova “1. Faze” na dogradnji luke.

II. Odluka iz točke 1. na snazi je do početka izvođenja “2. Faze” radova, a stupa na snagu danom donošenja, odnosno 31. svibnja 2022. godine.

Zahtjevu za privremenim otvaranjem luke prethodilo je rješenje o ispunjenju uvjeta sigurnosti plovidbe tijekom izvođenja radova, izdano od strane Lučke kapetanije Zadar.

UVJETI PLOVIDBE: 

1. Tijekom izvođenja radova dopuštena je plovidba brodica i jahti plovnim putom koji se proteže između plutača lateralnog sustava odnosno istočno i južno od posebnih oznaka – žutih plutača.

2. Tijekom izvođenja radova dopuštena je plovidba brodica i jahti dužine do 12,00 metara, do 4,00 metara širine i gaza do 2,5 metara.  Brodice i jahte između 8,00 i 12,00 metara prilikom uplovljavanja trebaju voditi posebnu pažnju na vremenske uvjete i manevarske posebnosti plovila. Pridržavanje pravila plovidbe i ograničenja dubine prilikom uplovljavanja i isplovljavanja te za vrijeme plovidbe u označenom plovnom putu i slobodnom kretanju u luci u odgovornosti je voditelja/zapovjednika broda.

3. Uplovljavanje i isplovljenje je dopušteno samo tijekom danjeg svijetla, korištenjem plovnog puta označenog lateralnim oznakama i posebnim oznakama.

4. Tijekom izvođenja radova na dogradnji luke Sali u području luke odnosno na prilaznim plovnim putovima dopuštena je plovidba najvećom brzinom od 3,00 čvora.

5. Prednost pri plovidbi imaju brodice, jahte koje isplovljavaju iz luke.

6. Iznimno, u slučaju opasnosti po zdravlje i život ljudi, dopušteno je uplovljavanje brodicama i jahtama i tijekom noći uz posebnu pažnju.

 

Izvor:

https://www.cpa-zadar.hr/novosti

lokalnahrvatska.hr