Općina Sali > Obavijesti > Sanacija deponija

Sanacija deponija

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 23. svibnja 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio je Općini Sali 1.223.250,00 HRK za projekt uklanjanja otpada odbačenog u okoliš („tzv divlja odlagališta“) na lokaciji „Dočić“ – za fazu br. 1 i 2

Za provedbu prve faze uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na rubnom dijelu Parka prirode Telašćica, na lokaciji “Dočić”, a koja uključuje geodetske usluge, izradu Plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, sanaciju i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Općini Sali sredstva u iznosu od 600.000,00 kn.

Za drugu fazu sanacije otpada odbačenog u okoliš na spomenutoj lokaciji, a koja uključuje: izvođenje radova uklanjanja odbačenog otpada u okoliš i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Općini Sali sredstva u iznosu od najviše 623.250,00 kn.

Navedenim projektom potpuno će se sanirati divlje odlagalište te će se okoliš vratiti u prvobitno stanje.

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš, a sukladno Planu gospodarenja otpadom Općine Sali, Općina Sali poduzimat će se mjere sprječavanja ponovnog nepropisnog odlaganja otpada.

lokalnahrvatska.hr