Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 2/2022.

Službeni glasnik 2/2022.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 19. travnja 2022.

SADRŽAJ:

  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sali
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značenja
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnostimpolitičkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljneih u Općinskom vijeću Općine Sali za 2022. godinu
  • Odluka o imenovanju zamjenika predstavnika Općine Sali u LAG Mareta
  • Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali

 

Dokumenti:

Službeni glasnik 2/2022.

Službeni glasnik 2/2022.

 

lokalnahrvatska.hr