Općina Sali > javna rasprava > Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi – IDUPU Svjetionik-Veli Rat

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi – IDUPU Svjetionik-Veli Rat

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 25. ožujka 2022.

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13 i 68/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Sali KLASA: 350-01/21-01/03, URBROJ: 2198/15-01-22-18, od 22. ožujka 2022. godine, objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
područja Svjetionik-Veli Rat
– zona ugostiteljsko turističke namjene –

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Svjetionik – Veli Rat (zona ugostiteljsko turističke namjene) trajati će od 31. ožujka 2022. godine do 8. travnja 2022.

Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Svjetionik – Veli Rat (zona ugostiteljsko turističke namjene) svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali. Prijedlog IDUPU-a područja Svjetionik-Veli Rat biti će dostupan i na mrežnim stranicama Općine Sali www.opcina-sali.hr.

Javno izlaganje održati će se 1. travnja 2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Svjetionik – Veli Rat (zona ugostiteljsko turističke namjene) mogu se davati:

  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu: Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali II 74/A, 23281 Sali
    zaključno sa 11. travnja 2022. godine.

Sukladno odredbi članka 104. stavak 3. nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Općina Sali
Jedinstveni upravni odjel

 

Dokumenti:

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID1-NPP-06 0-OBUHVAT

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID1-NPP-06 1-Korištenje i namjena

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID1-NPP-06 2A-promet

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID1-NPP-06 2B-voda i odvodnja

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID1-NPP-06 2C-elektrika

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID1-NPP-06 2-integralna infrastrukture

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID1-NPP-06 3A-zaštita

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID1-NPP-06 3B-SPAŠAVANJE

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID1-NPP-06 4A-OBLICI KORIŠTENJA

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID1-NPP-06 4B-NAČIN GRADNJE

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID-NPP-03-OBRAZLOŽENJE-II javna rasprava

UPU-Kod Svjetionika-VELI RAT-ID-NPP-03-ODREDBE ZA PROVOĐENJE-II javna rasprava

 

lokalnahrvatska.hr