Općina Sali > Obavijesti > Općini Sali za gradnju reciklažnog dvorišta 1.200.000,00 HRK

Općini Sali za gradnju reciklažnog dvorišta 1.200.000,00 HRK

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 2. ožujka 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio je Općini Sali 1.200.000,00 HRK za gradnju reciklažnog dvorišta u mjestu Brbinj na Dugom otoku.

U okviru projekta izradit će se projektna dokumentacija, izvršiti potrebni građevinski radovi te će se nabaviti oprema za sortiranje starog namještaja i drugog glomaznog otpada, otpadnog željeza, plastike, papira, električnih i elektroničkih uređaja, otpadne ambalaže onečišćene opasnim tvarima (posude od pesticida, ulja, boja i lakova i si.), opasnog otpada iz domaćinstva (otpadni lijekovi, kemikalije, boje i si.), motornih i jestiva ulja, stakla, otpadnih baterija.

Osim recikliranja otpada u reciklažnom dvorištu stanovnici će moći na jednostavan i pristupačan način dobiti informacije o svim pitanjima postupanja tj. gospodarenja otpadom, a naročito u pogledu smanjivanja količina i štetnosti vlastitog otpada kao i boljeg iskorištavanja otpada.

lokalnahrvatska.hr