Općina Sali > Mjesni odbori > Mjesni odbori 2022.

Mjesni odbori 2022.

Kategorija Mjesni odbori,
Objavljeno 23. veljače 2022.

Mjesni odbor osniva se Statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Nakon provedenih mjesnih izbora 23. siječnja 2022. godine za članove mjesnih odbora izabrani su:

MO SALI

Roko Bonja
Roko Raljević
Ivan Raljević
Frane Raljević
Nikola Milić

MO ZAGLAV

Ivan Špralja
Ante-Toni Ramov
Roko Peša
Matija Ramov
Vesna Ležaić

MO ŽMAN

Mikela Rina Lordanić
David Vidulić
Filip Šešelja
Josip Žampera
Petra Žampera Burmaz

MO LUKA

Luzarijo Marčina
Jurica Bobić Picić
Denis Bubica
Milivoj Žuvić
Marijo Marčina

MO SAVAR

Mario Kotrulja
Mladen Kotrulja
Elvis Hrunčev
Ema Martinić
Jagoda Šarunić-Ratković

MO BRBINJ

Zlatko Meštrov
Marijana Vladović
Ivan Kaleb
Darko Petrov
Ante Rančev

MODRAGOVE

Eduard Dobrotić
Ante Fižulić
Radoslav Milišić
Gordan Vucelić
Ivan Matulić

MO BOŽAVA

Marin Jerić
Zlatko Vidaković
Ante Jerić
Josip Jerić
Danica Zorić

MO ZVERINAC

Nedjelko Mihovilović
Dobrivoj Mihovilović
Ivica Černe
Vedran Škifić
Ante Škifić

MO SOLINE

Tonči Kolić
Roko Pešušič
Šime Marin
Marin Marin
Luka Stipanov

MO VERUNIĆ

Dean Žagar
Ivan Ćosić
Vinka Jelovčić
Robert Galošić
Mitja Savičević

MO VELI RAT

Ivica Uglešić
Berislav Pranjić
Dino Bukarica
Branko Uglešić
Zvonimir Škvorčević

lokalnahrvatska.hr