Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 6/2021.

Službeni glasnik 6/2021.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 28. prosinca 2021.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2021. godinu
 • Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2021. godinu
 • Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2021. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sali za 2021. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sali za 2021. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sali za 2021.godinu
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Sali za 2021. godinu
 • Proračun Općine Sali za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sali za 2022. godinu
 • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2022. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukturer na području Općine Sali za 2022. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Sali za 2022. godinu
 • Program javnih potreba u sportu na području Općine Sali za 2022. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sali za 2022.g
 • Socijalni program Općine Sali za 2022. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značenja
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini
 • Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sali
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Sali
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Marine Veli Rat

Dokumenti:

Službeni glasnik 6/2021.

Službeni glasnik 6/2021.

lokalnahrvatska.hr