Općina Sali > javna rasprava > Obavijest o javnoj raspravi – IDUPU Svjetionik-Veli Rat (2021)

Obavijest o javnoj raspravi – IDUPU Svjetionik-Veli Rat (2021)

Kategorija javna rasprava, Obavijesti,
Objavljeno 8. prosinca 2021.

Na temelju članka 96. do 104. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13 i 68/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Sali KLASA: 350-01/21-01/03, URBROJ: 2198/15-01-21-10, od 7. prosinca  2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sali objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
područja Svjetionik-Veli Rat
– zona ugostiteljsko turističke namjene –

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Svjetionik – Veli Rat (zona ugostiteljsko turističke namjene)  trajati će od 15. prosinca 2021. godine do 30. prosinca  2021.

Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Svjetionik – Veli Rat (zona ugostiteljsko turističke namjene)  svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali. Prijedlog IDUPU-a područja Svjetionik-Veli Rat biti će dostupan i na mrežnim stranicama Općine Sali www.opcina-sali.hr.

Javno izlaganje održati će se 22. prosinca 2021. godine u 12:00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Svjetionik – Veli Rat (zona ugostiteljsko turističke namjene)  primaju se do 5. siječnja 2022. godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu: Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali II 74/A, 23281 Sali

OPĆINA SALI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Dokumenti:

Obavijest o javnoj raspravi – IDUPU Svjetionik-Veli Rat (2021)

Obavijest o javnoj raspravi – IDUPU Svjetionik-Veli Rat (2021)

lokalnahrvatska.hr