Općina Sali > javna rasprava > Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 19. listopada 2021.

Predmet i područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje sustav javnog linijskog pomorskog prijevoza kojim se osigurava redovna pomorska povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno.

(2) Ovim se Zakonom ujedno uređuju djelatnosti, način rada te javne ovlasti Agencije za obalni linijski pomorski promet.

(3) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na pomorski prijevoz tereta, kada se on obavlja isključivo teretnim brodovima.

 

https://esavjetovanja.gov.hr

 

lokalnahrvatska.hr