Općina Sali > javna rasprava > NACIONALNI PLAN RAZVOJA OTOKA 2021.-2027.

NACIONALNI PLAN RAZVOJA OTOKA 2021.-2027.

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 30. rujna 2021.

Otvoreno je savjetovanje na temu:
Savjetovanje sa zaineresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. godine

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
esavjetovanja.gov.hr

Opis savjetovanja: Nacionalni plan razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) je srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja otoka od nacionalnog značenja. Pravni temelj za izradu Nacionalnog plana je članak 25. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18, 73/20 i 70/21). Nacionalni plan definira provedbu ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. u upravnom području razvoja otoka, sadrži posebne ciljeve povezane s državnim proračunom i okvir je za oblikovanje programa, projekata, mjera i aktivnosti koje se odnose na otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela. Ujedno predstavlja osnovu za buduće financiranje ciljanih projekata na otocima, kako iz proračunskih izvora tako i putem sredstava Europske unije u financijskoj perspektivi 2021.-2027.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.10.2021.

Srdačan pozdrav,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

lokalnahrvatska.hr