Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 5/2021.

Službeni glasnik 5/2021.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 28. rujna 2021.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
 • Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
 • Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik
 • Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Sali
 • Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sali
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sali za 2021. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2021. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o evidenciji komunalne infrastrukture
 • Odluka o smanjenu korištenja jednokratne plastike za općinu Sali te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu općine
 • Odluka o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značenja
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija pješačkog prilaza prema novom dječjem vrtiću u Općini Sali”
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija sportskog terena u Općini Sali”

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sali
 • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sali i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera

 

Dokumenti:

Službeni glasnik 5/2021.

Službeni glasnik 5/2021.

lokalnahrvatska.hr