Općina Sali > Obavijesti > Odluka o uvođenju nužne epidemiloške mjere

Odluka o uvođenju nužne epidemiloške mjere

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 6. srpnja 2021.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 5. srpnja 2021., donosi

ODLUKU
O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA PODRUČJE ZADARSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zadarske županije uvodi se nužna epidemiološka mjera za područje Zadarske županije.

II.

Nužna mjera iz točke I. ove Odluke je:

– zabrana održavanja svih vrsta koncerata (živa glazba) i sličnih događanja na otvorenim površinama gdje nije moguće provesti kontrolu prisutnih osoba.

III.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za provođenje pojačanog nadzora pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

IV.

Nužna epidemiološka mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 18. srpnja 2021.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 6. srpnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-400

Zagreb, 5. srpnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

Dokument:

Odluka o uvođenju nužne epidemiloške mjere – Zadarska

lokalnahrvatska.hr