Općina Sali > Obavijesti > JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 15. lipnja 2021.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena SAVAR , ODVOJAK 1 u naselju SAVAR u k.o. SAVARD, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Sali

Geodetski elaborat izvedenog stanja ODVOJAK 1, SAVAR izradit će tvrtka GEOING ZADAR d.o.o. za geodeziju i graditeljstvo, Rivnica 6, Zadar

Predmetna cesta je izvedena na k.č. 373/14, 373/16, 373/19, 373/20, 390/1, 391, 392 u K.O. SAVAR

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, u Zadru, u srijedu 23.06.2021.g. u prostorijama geodetskog ureda

Geoing Zadar d.o.o., na adresi Rivnica 6, Zadar u vremenu od 9:00 do 12:00.

 

Dokumenti:

Javni poziv – Savar

Javni poziv – Savar-skica

lokalnahrvatska.hr