Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2021./2022.

Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2021./2022.

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 2. lipnja 2021.

Upravno vijeće dječjeg vrtića Orkulice i Povjerenstvo za upis u dječji vrtić poziva sve zainteresirane roditelje korisnike/ skrbnike da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić “Orkulice” za pedagošku godinu 2021./2022.
U pedagoškoj godini 2021./2022. u dječji vrtić primat će se djeca s navršene tri godine i djeca koja će do 1. travnja 2022. napuniti tri godine.

Dokumenti potrebni za upis:

UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA POTREBNO JE PRILOŽITI:

1. Presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta
2. Potvrdu poduzeća, ustanove, obrta roditelja/skrbnika o zaposlenju
3. Presliku osobne iskaznice i OIB roditelja ili skrbnika (bez fotografije!)
4. Liječničko uvjerenje – o obavljenom sistematskom pregledu ne starije od 3 mjeseca (daje djetetov pedijatar) – izvornik
5. Presliku iskaznice cijepljenja
6. Za dijete s poteškoćama u razvoju potrebno je Rješenje centra za socijalnu skrb, nalazi, mišljenja, dijagnoze i sl.
7. Popunjeni upitnik o djetetu
8. Potvrdu o mjestu prebivališta roditelja (uvjerenje MUP-a)

I. Zahtjev i upitnik se preuzimaju na web stranici Općine Sali, a predaju se u Dječji vrtić “Orkulice” u Salima radnim danom od 8:00 do 11:00 sati najkasnije do 01. srpnja 2021.
II. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.
III. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću te na web stranici Općine Sali najkasnije do 15. srpnja 2021.

Dječji vrtić “Orkulice“
Sali III 20
23281 Sali
[email protected]

 

Dokumenti:

Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2021./2022.

Upitnik

Zahtjev

lokalnahrvatska.hr