Općina Sali > Mulić d.o.o. > Poziv na sudjelovanje u izobrazno-informativnim aktivnostima

Poziv na sudjelovanje u izobrazno-informativnim aktivnostima

Kategorija Mulić d.o.o.,
Objavljeno 21. svibnja 2021.

U sklopu projekta Nabava komunalnih vozila – ZA ČIŠĆI OKOLIŠ, sufinanciranog iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija (KK.06.3.1.18.0024) pozivamo vas na sudjelovanje u izobrazno-informativnim aktivnostima koje će se održati u prostorijama Općine Sali u utorak 25. svibnja 2021. godine u 12:00 sati.

Teme predavanja:

  1. Važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na njihovu ulogu u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, plastike, tekstila i stakla iz kućanstava
  2. Podizanje svijesti javnosti o održivom gospodarenju otpadom (važnost ponovnog korištenja i mogućnosti popravljanja predmeta za produžavanje životnog vijeka proizvoda radi smanjenja nastanka otpada, očuvanja resursa i postizanje kružnog gospodarstva)

Predavanje će održati Eko-Zadar – Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja.

lokalnahrvatska.hr