Općina Sali > naselja > Projekt: Rekonstrukcija zgrade stare škole u društveni dom u Brbinju – provedba

Projekt: Rekonstrukcija zgrade stare škole u društveni dom u Brbinju – provedba

Kategorija naselja, Obavijesti,
Objavljeno 3. svibnja 2021.

JAVNI POZIV:  TIP OPERACIJE  2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a

SPECIFIČNI CILJ POZIVA: Razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te suradnje i umrežavanja u svrhu sinergijskog djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a

ID BROJ PROJEKTA: 1253884

STATUS PROJEKTA:

√  Prijava na natječaj Lag Mareta – faza 1

√  Odluka o odabiru projekta na razini Lag-a

√  Zahtjev I za potporu – Agronet

√  Ugovor o financiranju APPRRR

√  Zahtjev II za potporu – Agronet

√  Proveden postupak javne nabave za građevinske radove

√  Provedeni postupci jednostavne nabave za opremanje objekta

√  Provedeni postupci jednostavne nabave za promidžbu i vidljivost projekta

√  Početak građevinskih radova na objektu: svibanj 2021.

√  Predviđeni završetak građevinskih radova na objektu: srpanj 2021.

  • Izvođač radova: Velkom plus d.o.o.
  • Glavni nadzor: Partner d.o.o.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Sali

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 864.085,38 HRK

IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA EU: 266.832,00 HRK

IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA RH: 29.648,00 HRK

IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA: 567,605.38 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2019.-2021.

SAŽETAK PROJEKTA:
Projekt se provodi na Dugom otoku, na području Općine Sali u naselju Brbinj, kč ulaganja: 775/4; kčzgr:83. Projektom se obnavlja zgrada stare škole i stavlja u funkciju za potrebe lokalne zajednice (mještani, organizacije civilnog društva) te dobrovoljnih vatrogasaca (DVD). Projektom će se obnoviti fasada i krov, zadržati postojeći tlocrt objekta, opremiti novim namještajem. Objekt uređenja prizemlja uključuje spavaonicu, sanitarije, kuhinju i dnevni boravak kao prostor za svakodnevno druženje, radionice, čitaonicu, sastanke i društvene igre. Vanjski prostor će se očistiti i postaviti drvena stolarija.

REZULTATI PROJEKTA:
Objekt u funkciji, povećana aktivnost sigurnosti i umrežavanja lokalne zajednice.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
1. Provedba postupaka javne i jednostavne nabave
2. Radovi i opremanje na objektu
3. Upravljanje projektom
4. Promidžba i vidljivost

DODATNE POVEZNICE: 

https://www.apprrr.hr/ruralni-razvoj/

https://ruralnirazvoj.hr/

https://ruralnirazvoj.hr/mjera/m19/

http://www.lagmareta.hr/

Za više informacija o provedbi projekta:

Kontakt osoba: Jona Petešić, stručna suradnica JUO Općine Sali

e-mail: [email protected]

 

lokalnahrvatska.hr