Općina Sali > naselja > Projekt: Rekonstrukcija pješačke staze od crkve Sv.Ignacija do groblja Zverinac – provedba

Projekt: Rekonstrukcija pješačke staze od crkve Sv.Ignacija do groblja Zverinac – provedba

Kategorija naselja, Obavijesti,
Objavljeno 3. svibnja 2021.

JAVNI POZIV:  TIP OPERACIJE  2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a

SPECIFIČNI CILJ POZIVA: Razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te suradnje i umrežavanja u svrhu sinergijskog djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a

ID BROJ PROJEKTA: 1251283

STATUS PROJEKTA:

√  Prijava na natječaj – faza 1,

√  Odluka o odabiru na Lag razini

√  Zahtjev I za potporu – Agronet

√  Ugovor o financiranju – APPRRR

√  Zahtjev II za potporu – Agronet

√  Proveden postupak javne nabave za građevinske radove – Agronet

√  Provedeni postupci jednostavne nabave za opremanje staze

√  Početak građevinskih radova: svibanj 2021.

√  Predviđeni završetak građevinskih radova: lipanj 2021.

  • Izvođač radova: Tim d.o.o.
  • Glavni nadzor: Partner d.o.o.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Sali

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  480.913,02 HRK

IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA EU:  266.760,00 HRK

IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA RH: 29.640,00 HRK

IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA: 184.513,02 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2019.-2021.

SAŽETAK PROJEKTA:
Projekt se provodi na području Općine Sali, na otoku Zverincu u naselju Zverinac. Investicija obuhvaća rekonstrukciju pješačke staze (stari put) od župne crkve do mjesnog groblja u dužini od cca 170 m. Postaviti će se informativna dvojezična ploča o crkvi sv.Ignacija i dvije drvene klupe. Dionica puta će se rekonstruirati sukladno Idejnom projektu i troškovniku.

REZULTATI PROJEKTA:
Sanirana dionica puta i stavljena u funkciju za opće dobro, povećana vidljivost i informiranost lokalne zajednice i posjetitelja otoka o kulturnoj baštini otoka, povećana kvaliteta turističke infrastrukture.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
1. Provedba postupaka javne i jednostavne nabave
2. Radovi i opremanje na objektu
3. Upravljanje projektom
4. Promidžba i vidljivost

DODATNE POVEZNICE: 

https://www.apprrr.hr/ruralni-razvoj/

https://ruralnirazvoj.hr/

https://ruralnirazvoj.hr/mjera/m19/

http://www.lagmareta.hr/

Za više informacija o provedbi projekta:

Kontakt osoba: Jona Petešić, stručna suradnica JUO Općine Sali

e-mail: [email protected]

lokalnahrvatska.hr