Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 3/2021.

Službeni glasnik 3/2021.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 16. travnja 2021.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali
  • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja špodručja „Svjetionik-Veli Rat“, Zona turističke namjene – T3 (autokamp)
  • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sali
  • Odluka o kriterijima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Općine Sali na korištenje udrugama

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sali za 2021. godinu

Dokument:

Službeni glasnik 3/2021.

lokalnahrvatska.hr