Općina Sali > Izbori > Izbori 2021. – objava biračima

Izbori 2021. – objava biračima

Kategorija Izbori, Obavijesti,
Objavljeno 16. travnja 2021.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela je

  • Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
  • Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 16. SVIBNJA 2021.

Birači mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno Gradu
Zagrebu prema mjestu prebivališta.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK ISTJEČE
U SRIJEDU 5. SVIBNJA 2021.

Nadležna upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača objavit će vrijeme, mjesto i način rada radi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka
upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ .
Skreće se pozornost biračima da na lokalnim izborima mogu glasovati birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta.

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeću osobnu iskaznicu ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka
mjesta. Iznimno, osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 i slijedom toga izmijenjen Zakon o osobnoj iskaznici, smatraju se važećim pa će birači kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. biti u popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.

Biraču će se izdati onoliko potvrda koliko se vrsta izbora provodi na njegovom biračkom mjestu.

 

Dokument:
Objava biračima

lokalnahrvatska.hr