Općina Sali > Gospodarenje otpadom > OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Kategorija Gospodarenje otpadom, Mulić d.o.o., naselja, Obavijesti,
Objavljeno 24. ožujka 2021.

Poštovani korisnici,

U svrhu uvođenja održivog gospodarenja otpadom na području Općine Sali je u tijeku isporuka kanti od 120 L za miješani komunalni otpad, papir i plastiku svakom domaćinstvu na otoku.

Uskoro ćete biti obaviješteni o načinu i lokacijama prikupljanja otpada.

Za sve informacije nazovite na 023 377230 ili pošaljite upit putem e mail adrese: [email protected]

Mulić d.o.o.

Sali II 74/a 23281 Sali

tel: 023 377230

lokalnahrvatska.hr