Općina Sali > Gospodarenje otpadom > EDUKATIVNO INFORMATIVNI LETAK – KAKO ODVAJATI OTPAD ?

EDUKATIVNO INFORMATIVNI LETAK – KAKO ODVAJATI OTPAD ?

Kategorija Gospodarenje otpadom, Mulić d.o.o., naselja, Obavijesti,
Objavljeno 24. ožujka 2021.

 

U okviru projekta Nabava komunalnih vozila – ZA ČIŠĆI OKOLIŠ (Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda,
Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“)
izrađen je edukativno informativni letak  o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom  u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, i stakla iz kućanstava, s konačnim ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima.

 

 

Edukativno informativni letak – KAKO ODVAJATI OTPAD

lokalnahrvatska.hr