Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > Općini Sali za projekt izgradnje vrtića odobrena sredstva iz Programa razvoja otoka / 2021.

Općini Sali za projekt izgradnje vrtića odobrena sredstva iz Programa razvoja otoka / 2021.

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice", Iz medija, naselja, Obavijesti,
Objavljeno 18. veljače 2021.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije jednom godišnje provodi Program razvoja otoka, lokalnog je karaktera i ima za cilj otočnoj zajednici omogućiti realizaciju prioritetnih malih kapitalnih infrastrukturnih projekata čime se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti i različitosti na području Republike Hrvatske.

Ministarstvo je 15. prosinca 2020. objavilo Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2021. koji je bio otvoren do 15. siječnja 2021. a u propisanom roku je zaprimljeno 55 projektnih prijava.

Uprava za otoke, ustrojstvena jedinica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nadležna za provedbu Programa, obavila je administrativnu provjeru i bodovanje prijavljenih projekata u skladu s kriterijima koji su bili sastavni dio Programa i Javnog poziva, nakon čega je Povjerenstvo za odabir projekata dodatno vrednovalo projekte i ministrici dostavilo Prijedlog odabira projekata koji je usvojen dana 16. veljače 2021. te je ministrica donijela Odluku o odabiru projekata.
Općini Sali odobren je iznos od 650.000,00 HRK za sufinanciranje izgradnje DV Orkulice. 

Odluka o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2021

lokalnahrvatska.hr