Općina Sali > Mulić d.o.o. > Nabava komunalnih vozila – ZA ČIŠĆI OKOLIŠ

Nabava komunalnih vozila – ZA ČIŠĆI OKOLIŠ

Kategorija Mulić d.o.o.,
Objavljeno 9. prosinca 2020.

Projekt:

Nabava komunalnih vozila – ZA ČIŠĆI OKOLIŠ

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda,
Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke Mulić d.o.o. za djelatnost športskih luka i usluga u nautičkom turizmu

NAZIV PROJEKTA:
Nabava komunalnih vozila – ZA ČIŠĆI OKOLIŠ

NAZIV POZIVA:
Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

EU OKVIR:
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Kohezijskog fonda

NADLEŽNO TIJELO:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

NOSITELJ PROJEKTA:
Mulić d.o.o. za djelatnost športskih luka i usluga u nautičkom turizmu

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
693.500,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
589.475,00 HRK (85%)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
4. rujna 2020. – 4. srpnja 2021. (10 mjeseci)

O PROJEKTU:
Projektom će se u 2021. godini nabaviti komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada s nadogradnjom (vozilo će zadovoljavati minimalno standarde EURO norme VI D) koje će doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Tijekom 2021. godine informirat će se i educirati cjelokupno stanovništvo Općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na njihovu ulogu u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, i stakla iz kućanstava, s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima. Izobrazno-informativne aktivnosti uključivat će i učenike Osnovne škole Petar Lorini Sali. Provedbom projekta otvorit će se i nova radna mjesta, a novo zapošljavanje se odnosi na jednog vozača vozila za odvojeno prikupljanje otpada te na jednog pomoćnog djelatnika na vozilu. Nadalje, provedbom projekta osigurat će se i preduvjeti za povećanje stope obrade odvojeno sakupljenog otpada jer će se sakupljeni otpad predavati tvrtkama za oporabu na zakonski propisan način što će pridonijeti i smanjenju godišnje količine miješanog komunalnog otpada.

NAZIV SPECIFIČNOG CILJA: Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

DODATNE INFORMACIJE:
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć u provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Više o projektu: https://www.zadra.hr/hr/component/k2/2697-zadra-nova-za-vas

DODATNE POVEZNICE: https://strukturnifondovi.hr/

 

lokalnahrvatska.hr