Općina Sali > Obavijesti > Odluka o uvođenju nužne epidemiloške mjere

Odluka o uvođenju nužne epidemiloške mjere

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 24. studenoga 2020.

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. studenoga 2020. godine, donosi

ODLUKU
o uvođenju nužne epidemiološke mjere
za područje Općine Sali

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zadarske županije uvodi se nužna epidemiološka mjera obustave održavanja misa i vjerskih okupljanja u župama Sali, Zaglav, Žman i Luka.

II.

Zadužuje se Stožer civilne zaštite Općine Sali za nadzor pridržavanja propisane epidemiološke mjere.

III.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. prosinca 2020. godine.

IV.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama”, a stupa na snagu 24. studenoga 2020. godine.

KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ: 511-01-300-20-227
Zagreb, 23. studenoga 2020.

NAČELNIK STOŽERA
POTPREDSJEDNIK VLADE
I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

Dr. sc. Davor Božinović

 

Dokument:

Odluka – Općina Sali (nužna mjera)

lokalnahrvatska.hr