Općina Sali > Obavijesti > Projekt POSBEMED2

Projekt POSBEMED2

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 9. listopada 2020.

Projekt POSBEMED2 će po prvi put okupiti ključne dionike u upravljanju obalnim područjem duž Mediterana kako bi zajedno provodili aktivnosti za održivo upravljanje krajobrazom morske cvjetnice posidonije i plažama koje imaju naplavine posidonije i nalaze se u zaštićenim i Natura 2000 područjima. U mnogim mediteranskim zemljama upravljanje plažama na kojima se nalaze naplavine morske cvjetnice povjereno je jedinicama lokalne i regionalne samouprave te predstavljaju ogroman teret na proračun. Plaže su često sastavni dio turističke ponude i dosadašnjim istraživanjem mišljenja različitih dionika vezano za prakse upravljanja, utvrđeno je da je potrebno kreirati i promovirati bolje upravljanje ovim litoralnim krajolicima.

Projekt je svojevrstan nastavak (kapitalizacija) projekta POSBEMED, koji se proveo u okviru prošlog INTERREG MED poziva. Za područje Zadarske županije, odabran je lokalitet plaža Sakarun, koja je dio zaštićenog lokaliteta Značajni krajobraz Sjeverozapadni dio Dugog otoka. S obzirom da su livade morske cvjetnice posidonije dio plaže Sakarun i naplavine se akumuliraju na kopnenom dijelu tijekom godine (zajedno s povećom količinom otpada zbog izloženosti plaže južnim vjetrovima i valovima), potrebno je kreirati kvalitetan i održiv model upravljanja krajobrazom naplavina morske cvjetnice posidonije i upravljanje plažom na kojoj se nalaze naplavine posidonije. Uključivanje lokalnih dionika u procese donošenja odluka i izradu modela upravljanja sastavni je dio ovog projekta te će se raditi na jačanju kapaciteta institucija koje upravljaju i brinu se za navedeno područje, ali također i edukacijom lokalnog stanovništva i šire javnosti o važnosti kvalitetnog i održivog upravljanja ovim posebnim i nadasve osjetljivim ekosustavom.

Glavni ciljevi projekta:

Upravljanje mediteranskom obalom kroz kreiranje planskih strateških dokumenata koji prepoznaju vrijednost krajolika plažnih naplavina morske cvjetnice posidonije i integriraju ih u opće obalne strategije, dok se u isto vrijeme adresiraju potrebe ključnih dionika i na čijoj se edukaciji sustavno radi.

Predviđene aktivnosti projekta:

  1. Izrada smjernica za monitoring naplavina posidonije na plažama
  2. Jačanje kapaciteta projektnih i pridruženih partnera koji upravljaju i gospodare projektnim lokacijama za provedbu monitoringa na projektnim lokacijama
  3. Prikupljanje i analiza podataka (socio-ekonomski i ekološki) za svaku plažu
  4. Priprema evaluacije izvodljivosti za svaku plažu sukladno prikupljenim podacima
  5. Organizacija radionica i seminara kako bi se lokalno stanovništvo i donosioci odluka uključili u konzultaciju u upravljanju naplavinama posidonije na plažama
  6. Izrada mjera intervencija za svaku plažu te evaluacijska studija nakon provedenih mjera
  7. Jačanje kapaciteta projektnih i pridruženih partnera koji upravljaju i gospodare projektnim lokacijama na teme obalnog upravljanja, erozije plaže, dinamike plaže te uključivanja turističkih djelatnika u održivu promociju lokaliteta
  8. Sudjelovanje na primjerima dobre prakse te različitim internacionalnim događajima na temu projekta radi razmjene znanja i iskustva
  9. Izrada smjernica za mjere zaštite prirode

Nositelj projekta:

Autonomna regija Sardinije – Odjel za okoliš – Ured za očuvanje prirode i šumarske politike

Projektni partneri:

NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije (Hrvatska), Institut za istraživanje antropogenih utjecaja i održivosti u morskom okolišu Nacionalnog istraživačkog vijeća (Italija), IUCN MED i Regionalna uprava Balearskih otoka (Španjolska), Enalia Physis – Istraživački centar za okoliš (Cipar), Regija Provansa – Alpe – Azurna obala (Francuska), Regija Centralna Makedonija i Helensko društvo za zaštitu prirode (Grčka)

Ukupna vrijednost projekta: 2.767.717,04 EUR (85% iznosa sufinancira Europski fond za regionalni razvoj)

Udio u projektu JU Natura-Jadera: 204.616,53 EUR (od čega je vlastito sufinanciranje 15% iznosa)

Predviđeno trajanje projekta: 32 mjeseca (1.11.2019. – 30.6.2022.)

Posjetite web stranicu projekta: https://posbemed2.interreg-med.eu/ i Facebook stranicu projekta

 

Izvor: natura-jadera.com – projekti – posbemed2

lokalnahrvatska.hr