Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 4/2020

Službeni glasnik 4/2020

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 28. srpnja 2020.

Službeni glasnik 4/2020

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2019. godinu
 2. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka proračuna Općine Sali za 2019. godinu
 3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali za 2019. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Mulića d.o.o. Sali za 2019. godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali za 2019. godinu
 6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stanaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sali za 2020. godinu
 7. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uključivanju Općine Sali u Program POS-a
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području katastarske općine Sali
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o evidenciji komunalne infrastrukture

 

AKTI POVEZANIH USTANOVA I DRUŠTAVA

 1. Statut Turističke zajednice mjesta Božava

lokalnahrvatska.hr