Općina Sali > Obavijesti > Odluka o radnom vremenu, uredovnom radnom vremenu i načinu rada sa strankama

Odluka o radnom vremenu, uredovnom radnom vremenu i načinu rada sa strankama

Kategorija Obavijesti, Odluke i procedure,
Objavljeno 10. lipnja 2020.

ODLUKA O RADNOM VREMENU JUO SALI

Obavijest:

Radno vrijeme JUO Općine Sali je od ponedjeljka do petka, od 7:00 – 15:00 sati.
Rad sa strankama obavlja se prema prethodno dogovorenom terminu putem telefona ili elektronske pošte.

Rad blagajne je svakim radnim danom od 8:00 -10:00 sati uz prethodnu najavu dolaska putem telefona.

TELEFONSKI BROJEVI I ADRESE ELEKTRONSKE POŠTE SLUŽBENIKA JUO OPĆINE SALI:

Vladimir Radulić

Pročelnik

Tel. 023 377 152
Fax. 023 377 560
[email protected]

Irena Petešić

Voditeljica općih, kadrovskih i financijsko računovodstvenih poslova

Tel. 023 311 142

Fax. 023 377 560

[email protected]

Jelena Grbin

Administrativna referentica

Tel. 023 377 042
Fax. 023 377 560
[email protected]

Branimir Grbin

Komunalni redar

Tel. 023 377 042
Fax. 023 377 560
[email protected]

Jona Petešić

Viša stručna suradnica za opće poslove i strukturne fondove

Tel. 023 377 042
Fax. 023 377 560

Mob. 099 730 9893
[email protected]

lokalnahrvatska.hr