Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 2/2020

Službeni glasnik 2/2020

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 23. ožujka 2020.

Službeni glasnik 2/2020

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanjajavne usluge prikupljanja MKO i BKO na području Općine Sali
2. Odluka o izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja uvale Lučica izvan građevinskog područja naselja Verunić
3. Odluka o izmjeni lzjave o osnivanju Mulić d.o.o.
4. Odluka o kratkoročnoj pozajmici
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli novčane potpore za novorođenu djecu na području Općine Sali
6. Odluka o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića “Orkulice”
7. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića “Orkulice”
8. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali
9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o evidenciji komunalne infrastrukture
12. Odluka o utvrđenju nerazvrstanih cesta u k.o. Zverinac
13. Odluka o utvrđenju nerazvrstanih cesta u k.o. Brbinj
14. Odluka o utvrđenju nerazvrstanih cesta u k.o. Savar
15. Odluka o utvrđenju nerazvrstanih cesta u k,o. Veli Rat
16. Odluka o utvrđenju nerazvrstanih cesta u k.o. Soline
17. Odluka o utvrđenju nerazvrstanih cesta u k.o. Dragove
18. Odluka o utvrđenju nerazvrstanih cesta u k.o. Luka
19. Odluka o utvrđenju nerazvrstanih cesta u k.o. Žman
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđenju nerazvrstanih cesta u k.o. Sali

 

AKTI OPČINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite
2. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sali

lokalnahrvatska.hr