Općina Sali > javna rasprava > Obavijest o javnoj raspravi – IDPPU

Obavijest o javnoj raspravi – IDPPU

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 28. veljače 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13 i 68/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Sali KLASA: 350-01/17-01/13 , URBROJ: 2198/15-01-20-50, od 28. veljače 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sali objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali trajati će od 10. ožujka 2020. godine do 10. travnja 2020.

Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.
Prijedlog IDPPU-a Općine Sali biti će dostupan i na mrežnim stranicama Općine Sali www.opcina-sali.hr.

Javno izlaganje održati će se 25. ožujka 2020. godine u 12,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali primaju se do 14. travnja 2020. godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu: Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali II 74/A, 23281 Sali

OPĆINA SALI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Dokument:

Obavijest o javnoj raspravi – IDPPU Općine Sali

lokalnahrvatska.hr