Općina Sali > Gospodarenje otpadom > OBAVIJEST KORISNICIMA – Zabrana odlaganja krupnog otpada na javnim površinama
lokalnahrvatska.hr