Općina Sali > Gospodarenje otpadom > JAVNI POZIV vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

JAVNI POZIV vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Kategorija Gospodarenje otpadom, Mulić d.o.o., Obavijesti,
Objavljeno 27. siječnja 2020.

Jedinstveni upravni odjel Općine Sali temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17 – pročišćeni tekst) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16), objavljuje:

Obrazac-za-prijavu-građevina-u-kojima-se-nalazi-azbest

JAVNI POZIV

vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi

ugrađen azbest kao građevni materijal

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Sali, da sukladno odredbi članka 18. Stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Prijava se vrši dostavom popunjenog

i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest

Obrasci za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest mogu se preuzeti na web stranici Općine Sali (http://www.opcina-sali.hr/) ili u pisarnici.

Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno u pisarnicu Općine Sali ili se mogu poslati poštom na adresu: Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali II 74A, 23281 Sali. Obrasci se također mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na [email protected].

Prikupljeni podaci će se proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

OPĆINA SALI

lokalnahrvatska.hr