Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 1/2020

Službeni glasnik 1/2020

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 9. siječnja 2020.

Službeni glasnik 1/2020

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2019. godinu ………………… 2
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2019. godinu ………………… 23
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2019. godinu ………………… 24
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Sali za 2019. godinu ………………… 26
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Sali za 2019. godinu ………………… 28
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu i predškolstvu Općine Sali za 2019. godinu ………………… 29
Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Sali za 2019. godinu ………………… 30
Proračun Općine Sali za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu ………………… 31
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sali za 2020. godinu ………………… 51
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2019. godine ………………… 53
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2020. godinu ………………… 55
Program javnih potreba u kulturi Općine Sali za 2020. godinu ………………… 59
Program javnih potreba u sportu Općine Sali za 2020. godinu ………………… 60
Program javnih potreba u školstvu i predškolstvu za 2020. godinu ………………… 61
Socijalni program Općine Sali za 2020. godinu ………………… 62
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj – dio ………………… 64
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2020. godini ………………… 93

lokalnahrvatska.hr