Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 4/2019

Službeni glasnik 4/2019

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 3. prosinca 2019.

Službeni glasnik 4/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2019. godinu ………. 2
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade u 2020. godini ………. 20
Odluka o lokalnim porezima Općine Sali ………. 21
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu ………. 24

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite za Općinu Sali ………. 25
Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite ………. 26

lokalnahrvatska.hr