Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 3/2019

Službeni glasnik 3/2019

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 4. listopada 2019.

Službeni glasnik 3/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o komunalnoj naknadi ………. 2
Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade ………. 12
Odluka o komunalnom doprinosu ………. 13
Odluka o komunalnom redu ………. 20
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ………. 81
Odluka o evidenciji komunalne infrastrukture ………. 98
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi ………. 102
Odluka o utvrđenju nerazvrstane ceste na području katastarske općine Savar ………. 103
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđenju nerazvrstanih cesta na području katastarske općine Božava ………. 104

lokalnahrvatska.hr