Općina Sali > Javna nabava > Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Kategorija Javna nabava,
Objavljeno 10. rujna 2019.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije “ br. 17/09, 21/09 i „Službeni glasnik Općine Sali“ broj 01/13 i 02/15), načelnik Općine Sali dana 8. veljače 2019. godine donosi

PLAN NABAVE
OPĆINE SALI ZA 2019. GODINU

Dokument:

Plan nabave za 2019. godinu

lokalnahrvatska.hr