Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 2/2019

Službeni glasnik 2/2019

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 18. srpnja 2019.

Službeni glasnik 2/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Sali…..2
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Sali…..3
Odluka o davanju suglasnosti za prijavu projekta „Adaptacija biciklističke staze Božava –Dragove …..4
Odluka oosnivanju prava građenja –luka Sali …..5
Odlukao uključenju Općine Sali u program POS-a –Veli Rat…..6
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđenju nerazvrstanih cesta na području katastarske općine Sali …..7
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2018. godinu …..8
Zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju i financijskog izvješća „Mulića“ d.o.o. za 2018. godinu …..26
Zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali za 2018. godinu …..26
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatske knjižnicei čitaonice Sali za 2018. godinu …..27
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića„Orkulice“Sali za 2018. godinu …..27
Odluka o dodjeli novčane potpore za novorođenu djecu na području Općine Sali …..28

lokalnahrvatska.hr