Općina Sali > Proračun Općine Sali > Godišnje izvršenje proračuna za 2018.

Godišnje izvršenje proračuna za 2018.

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 10. srpnja 2019.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Općine Sali broj 2/2016 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sali na svojoj 14. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2019. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2018. GODINU

1. OPĆI DIO
Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2018. godinu sastoji se od:

Godišnje izvršenje proračuna 2018.

lokalnahrvatska.hr