Općina Sali > javna rasprava > Izvješće o javnoj raspravi – UPU poduzetničke zone Brbinj (dio)

Izvješće o javnoj raspravi – UPU poduzetničke zone Brbinj (dio)

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 27. lipnja 2019.

Sukladno članku 96. Zakona Općina Sali je kao nositelj izrade objavila javnu raspravu dana 16. travnja 2019. godine u dnevnom tisku “Zadarski list”, na web stranicama Općine Sali i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Javni uvid trajao je 30 dana od 23. travnja 2019. do 23. svibnja 2019. godine te se mogao izvršiti u prostorijama Općine Sali svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati te na mrežnim stranicama Općine Sali – www.opcina-sali.hr

Tijekom javne rasprave nije zaprimljena niti jedna primjedba na plan niti upisana u knjigu primjedbi.

Izvješće o javnoj raspravi – UPU poduzetničke zone Brbinj (dio)

lokalnahrvatska.hr