Općina Sali > Obavijesti > Javni poziv – kandidati za suce porotnike

Javni poziv – kandidati za suce porotnike

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 13. svibnja 2019.

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE:

SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ZADRU
SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ZADRU
SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU

Prema odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13,33/15,82/15, 82/16 i 67/18) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.
Odredba čl.118. Zakona o sudovima propisuje da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, pa je slijedom propisano da za suca porotnika može biti izabran:

  • punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
  • osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću
  • osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,

a za suca porotnika za mladež, uz navedeno i:

  •  osoba iz reda profesora, učitelja, odgajatelja ili osoba koja ima iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

OPĆINA SALI
POZIVA

sve zainteresirane stanovnike Općine Sali koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Zadru, suce porotnike za mladež Općinskog suda u Zadru ili suce porotnike za mladež Županijskog suda u Zadru.
Suce porotnike na prijedlog Općinskog vijeća Općine Sali vijeća imenuje Županijska skupština Zadarske županije.
Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).
Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta.
Navedena Izjava nalazi se na službenoj mrežnoj stranici Općine Sali.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Općina Sali, Odbor za izbor i imenovanje, Sali II 74 A, 23281 Sali, neposredno na pisarnicu Općine Sali u Salima, Sali II 74 A, ili putem e-maila: [email protected].
Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 023/311-142.
Prijava i prilozi mogu se dostaviti najkasnije do 1. lipnja 2019. godine.

 

KLASA: 711-01/19-01/02
URBROJ:2198/15-01-19-4
U Salima, 13. svibnja 2019.

 

Dokumenti:

Javni poziv

Izjava kandidata

lokalnahrvatska.hr